MENU

Трофименко Світлана Володимирівна,

практичний психолог Андріяшівського ліцею

Освіта: Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Спеціальність: практична психологія

Кваліфікація: практичний психолог (спеціаліст)

Методична проблема, над якою працює психолог: «Створення умов для розвитку гармонійно розвинутої та толерантної особистості дитини, шляхом підвищення психологічної компетентності всіх членів виховного процесу».

Завдання психологічної служби закладу: 

 • дослідження труднощів адаптації здобувачів освіти до освітнього процесу, надання рекомендацій вчителям та вихователям щодо корекції виявлених недоліків; 
 • охорона психічного, соціального, фізичного здоров’я учасників освітнього процесу
 • створення умов для формування зрілої особистості,  орієнтованої на саморозвиток та самореалізацію;
 • формування позитивної навчальної мотивації;
 • профілактика негативних явищ в середовищі здобувачів освіти;
 • оптимізація освітнього процесу, поліпшення соціально-педагогічного клімату в педагогічному колективі; 
 • психологічний супровід дітей «групи ризику»

 

Пріоритетні напрямки роботи:

 • Формування стресостійкості учасників освітнього процесу;
 • Створення умов успішної адаптації першокласників, п’ятикласників, новоприбулих дітей;
 • Формування відповідальної поведінки дітей групи ризику;
 • Формування в учнів здорового способу життя;
 • Сприяння професійному самовизначенню учнів;
 • Профілактика насильства в дитячому середовищ;і
 • Попередження суїцидальної поведінки;
 • Профілактика торгівлі людьми

Для онлайн консультацій: 095 770 64 13, porsuna10@ukr.net